Flax Naturguider

Uppdragsgivare

Borgholm Kommun, Nybro Kommun, Länsstyrelsen Kalmar,
Trollskogens Naturum, Ölands folkhögskola, Martin och Servera,
Rosenborg Friluftspensionat, Böda Sands Camping, Källa hamn mfl.

Våra Verksamhetsområden

Vi arbetar med naturguidningar och naturskola i första hand. Vi har specialicerat oss på att arbeta med grupper och genomför guidningar gärna med ett inslag av friluftsliv, fågelskådning. Att alla ska kunna få uppleva naturen och lära av den är viktigt för oss. Därför skräddarsyr vi gärna en guidning som passar dig/er!

Aktuellt hos Flax

Under höst/vinter 2021 är vi engagerade i att hålla en skådarskola på norra Öland. Vi träffas fem gånger 2-3 h vid varje tillfälle och fördjupar oss i de fåglar som är som mest framträdande vid den aktuella tiden på året. Vi kommer att besöka olika lokaler med det gemensamma att de alla finns norr om Borgholm. Se denna aktivitet som en chans att fördjupa dina kunskaper kring fågelfaunan på Öland. Vi samåker i så stor utsträckning som möjligt. Skulle du och några kompisar vilja engagera oss i ett liknande upplägg kring fåglar och natur, tveka inte på att höra av er!